69 rocznica akcji "BURZA" Drukuj Email
(2013-07-30)
W niedzielę 28 lipca br. Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Końskich w trakcie Mszy Św. celebrowanej przez ks. Proboszcza Pawła Wlazło w kościele p.w. Św. Anny, złożył hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz poległym żołnierzom biorącym udział w Akcji "Burza".
 
We Mszy Św. udział brali: Michał Cichocki – burmistrz Końskich oraz Krzysztof Jasiński – zastępca; Bogdan Soboń - Starosta Konecki, żołnierze AK z terenu Końskich, poczty sztandarowe oraz radni powiatowi i miejscy. Wszystkich zebranych powitał Krzysztof Jasiński z-ca burmistrza.

Natomiast Michał Cichocki – burmistrz MiG przedstawił znaczenie Akcji „Burza”, zwracając się szczególnie do młodego pokolenia, które żyje, uczy się i pracuje w wolnej, niepodległej Polsce.

- Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie- mówił dalej. Jednocześnie podziękował tym, sędziwym żołnierzom Armii Krajowej za ich poświęcenie i walkę o wolność.

Akcja "Burza" była zorganizowanym działaniem zbrojnym Polskiego Państwa Podziemnego mającym na celu nie tylko przeciwstawienie się okupantowi niemieckiemu, ale również pokazanie i uświadomienie Armii Czerwonej, która parła naprzód w kierunku Europy, że na wyzwolonych z okupacji niemieckiej terenach Polski sprzed 1939 roku gospodarzami są Polacy uznający władzę Rządu Emigracyjnego. Niestety, mimo heroicznego wysiłku żołnierzy AK, dla których słowa "BÓG HONOR OJCZYZNA" był mottem do dalszej walki o wolną Polskę i osiągnięć militarnych, Akcja "Burza" poniosła polityczne niepowodzenie.

Z każdym dniem ubywa też żołnierzy uczestniczących w działaniach Akcji "Burza", a co za tym idzie bezpośrednich świadków i uczestników jednego z ostatnich wielkich działań zbrojnych. Dlatego pamięć o takich wydarzeniach jest potrzebna i jak najbardziej słuszna przede wszystkim dla młodych pokoleń Polaków.

Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pamiątkową tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia.