Główna nagroda dla gminy Końskie Drukuj Email
(2013-06-14)
W samo południe 11 czerwca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Burmistrz Michał Cichocki odebrał główną nagrodę w konkursie „Świętokrzyski Lider Ochrony Środowiska” przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Uroczystość połączona była z jubileuszem podsumowującym 20 lat pracy Kieleckiego Funduszu Ochrony Środowiska. Konkurs skierowany był do gmin z terenu województwa świętokrzyskiego.
 
Celem konkursu było docenienie działalności gmin w zakresie ochrony środowiska charakteryzujących się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Gmina Końskie w w/w konkursie zdobyła prawie 45 pkt. wynikiem których zajęła pierwsze miejsce i czek na kwotę 180 tys.. Otrzymana nagroda przeznaczona zostanie na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. W konkursie wzięło udział 10 gmin z województwa świętokrzyskiego. Komisja w wyniku oceny merytorycznej wzięła pod uwagę ostatnie trzy lata( 2010, 2011, 2012) nakładów finansowych na ochronę środowiska na terenie naszej gminy.

Pozyskana nagroda pozwoli na przygotowanie kolejnych projektów z zakresu ochrony środowiska. Najpopularniejszym projektem będzie również przygotowanie inwestycji, które pozwolą na dostateczne odprowadzenie i oczyszczenie wód deszczowych głównie w miejscach narażonych na zalania.

Wniosek konkursowy przygotowali pracownicy UMiG Końskie Zbigniew Skowron i Ewelina Sroka. Serdecznie gratulujemy.