Zmiana rachunków bankowych Drukuj Email
(2013-06-12)
 
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 r. nastąpi zmiana
nr rachunków bankowych urzędu
 
07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 - Rachunek dochodów Urzędu
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek rolny
 • Podatek leśny
 • Podatek od środków transportowych
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych
 • Opłata targowa
 • Opłata miejscowa
 • Opłata od posiadania psów
 • Opłata skarbowa (w tym opłaty za Akty Stanu Cywilnego)
 • Opłata eksploatacyjna
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego
 • Opłata za korzystanie z przystanków
 • Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi
 • Dzierżawy, czynsze
 • Użytkowanie wieczyste
 • Mandaty, kary, grzywny
 • Wykup lokali
 • Wykup działek
 • Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 • Odsetki
 • Koszty upomnień
 • Przekształcenie wieczystego użytkowania
 • Odszkodowania
 • Zwrot niewykorzystanej dotacji po zakończeniu roku budżetowego
 • 20% funduszu alimentacyjnego należne gminie Końskie
 • Opłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności
 
41 1240 4416 1111 0000 4957 0265 - Rachunek bieżący budżetu
 • Dotacje
 • Subwencje
 • Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 • 60% funduszu alimentacyjnego - dochód budżetu państwa
 • 20% funduszu alimentacyjnego
 • Zaliczka alimentacyjna
 • Dochody jednostek organizacyjnych
 • Dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe
 
92 1240 4416 1111 0000 4957 4973 - Rachunek wydatków budżetu
 • Zwrot niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym
 • Refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych
 • Zwroty za rozmowy telefoniczne
 
40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 - Rachunek sum depozytowych
 • Wadia na przetargi
 • Wadia na wykupy
 • Kaucje
 
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 41 372 32 49 wew. 137, 134, 133
lub pod adresem Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć