Telč Drukuj Email

Telč
Czechy

Burmistrz: Roman Fabeš
Powierzchnia: 24,86 km2
Ludność: 6 tys.
 
 
 
  
 
 
Telč - leży na południowo-zachodnim cyplu Moraw, w połowie drogi między Pragą a Wiedniem. Według legendy powstanie miasta jest związane ze zwycięstwem w 1099 roku morawskiego księcia Ottona II nad czeskim księciem Brzetysławem. Właśnie z inicjatywy Ottona założono kaplicę, następnie kościół i osadę - obecnie stare miasto. Swój największy rozwój miasto przeżyło podczas panowania Zachariáše z Hradce w II poł. XVI wieku. Pod koniec XIX wieku znaczenie miasta wzrosło wraz z wybudowaniem linii kolejowej. Ponieważ historyczne centrum miasta zawsze było otoczone bramami i stawami, przez wieki zachowało ono swój niepowtarzalny charakter. W 1992 roku zostało wpisane na listę UNESCO. Ten wyjątkowy fakt sprawił, że co roku miasto licznie odwiedzają turyści z całego świata.

Miasto zostało wzniesione na starszych fundamentach po wielkim pożarze na końcu XIV wieku. Szereg renesansowych i barokowych mieszczańskich kamieniczek do dziś otacza obronny kompleks stawów rybnych. Gotycki zamek został przebudowany w stylu renesansowym na końcu XVI wieku.
 
 
 
Użyteczne adresy:

Městský Úřad Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč
Tel.: +420 567 112 411