"Sport Brings Us Together" - International Winter Youth Camp 2013 Drukuj Email
Sport Nas Łączy - Zimowy Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy 2013
 
 
    
 
 
Gmina Końskie po raz drugi (pierwszy w roku 2009) jest głównym organizatorem zimowego międzynarodowego obozu dla młodzieży, który odbywa się dzięki pozyskaniu, na podstawie złożonego projektu, znacznych środków finansowych z Funduszu Wyszehradzkiego. Myślą przewodnią organizowanego przez Gminę Końskie obozu jest wzajemne poznanie się młodych mieszkańców miast: Końskich, czeskiego Telc’a, słowackiej Šali i węgierskich Oroszlan. Ponadto uczestnictwo w obozie pozwoli młodzieży poznać język sąsiadów w codziennej praktyce a opanowane podstawowe zwroty umożliwią wzajemne porozumiewanie się. Tegoroczny obóz odbędzie się w Polsce a dokładnie w Kościelisku w dniach 17-23.02.2013 r. Młodzież jeździć będzie na nartach, snowboardzie, organizowane będą wycieczki górskie ponadto podczas wieczorów narodowych młodzież będzie poznawała kulturę, historię i obyczaje każdego z miast. Podczas zimowego spotkania odbędzie się podpisanie umów partnerskich o współpracy na rok 2013. Wszystko to z pewnością będzie służyło kształtowaniu nowej otwartej tożsamości regionalnej: twórczej aktywności, tolerancji i otwartości. Młodzież uczy się umiejętności współpracy, czego wymiernym efektem są nawiązane trwałe kontakty.

Zdobywane przez lata doświadczenia partnerskich miast w dziedzinie kultury, sportu i wymiany młodzieży czyli odpowiednio prowadzone działania, doprowadziły do wzmocnienia współpracy pomiędzy państwami V4. Obecnie koncentrując się na współpracy regionalnej, jednym z zadań projektu jest tworzenie partnerskich relacji między mieszkańcami-uczestnikami obozu, tak aby dać szansę stworzenia sieci kontaktów, które umożliwią realizację w przyszłości wspólnych przedsięwzięć a także programów.

Projekt ten z pewnością wpłynie na dalszy rozwój współpracy między miastami i zaowocuje kolejnymi projektami, dzięki którym zacieśnione zostaną więzi krajów V4.
 
 Nazwa Projektu “Sport Brings Us Together” - International Winter Youth Camp 2013
 Kwota całkowitych kosztów 41.240,00 EUR
 Kwota przyznanego dofinansowania 15.000,00 EUR
 Program Standardowe Granty (Standard Grants) Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
 Wnioskodawca Gmina
 Końskie
 Partnerzy projektu Šal'a - Słowacja
 Oroszlany - Węgry
 Telc - Czechy
 
Więcej informacji o Funduszu Wyszehradzkim: http://visegradfund.org/