Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Drukuj Email
 
 
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF - International Visegrad Fund) został założony 9 czerwca 2000 r. przez państwa członkowskie: Republika Czeska, Polska, Słowacja, Węgry. Głównym zadaniem Funduszu jest wspomaganie ściślejszej współpracy między Republiką Czeską, Polską, Słowacją i Węgrami. Współpraca regionalna między tymi krajami organizowana jest poprzez realizację wielostronnych projektów, zwłaszcza kulturalnych, naukowych, badawczych i edukacyjnych oraz związanych z wymianą młodzieży, promocją turystyki i współpracą transgraniczną. Budżet Funduszu tworzą zobowiązania finansowe wszystkich czterech państw członkowskich.
 
Małe granty (Small Grants) - fundusz wspiera projekty z następujących dziedzin:
 • współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje),
 • współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania),
 • edukacja (np. seminaria, szkoły letnie),
 • wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci),
 • współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy - w odległości 50 km od granicy),
 • promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).
Kwota wsparcia projektów wynosi do 6.000 EUR, maksymalna dotacja - 70% wartości projektu.  (budżet projektu powinien dotyczyć okresu maksymalnie 6 miesięcy).
Terminy składania wniosków: 1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia.
Wnioski w języku angielskim składane są za pośrednictwem >> aplikacji on-line
Szczegółowe informacje: http://visegradfund.org/grants/
 
Standardowe Granty (Standard Grants) - fundusz wspiera projekty z następujących dziedzin:
 • współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje),
 • współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania),
 • edukacja (np. seminaria, szkoły letnie),
 • wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne),
 • współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy - w odległości 50 km od granicy),
 • promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).
Kwota minimalna wsparcia projektów wynosi od 6.001 EUR, maksymalna dotacja - 70% wartości projektu.  (budżet projektu powinien dotyczyć okresu maksymalnie 12 miesięcy) .
Terminy składania wniosków: 15 marca, 15 września.
Wnioski w języku angielskim składane są za pośrednictwem >> aplikacji on-line
Szczegółowe informacje: http://visegradfund.org/grants/
 
Granty Strategiczne (Visegrad Strategic Program)
Budżet jednego projektu to ok. 50 000 euro na okres maksymalnie 12-36 miesięcy.
Wnioski w języku angielskim składane są za pośrednictwem >> aplikacji on-line .
Szczegółowe informacje: http://visegradfund.org/grants/
 
Więcej informacji o Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim: http://visegradfund.org/
 
Koordynator:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

International Visegrad Fund
Kralovske udolie 8
811 02 Bratislava
Slovak Republik
Tel.: +421 259 203 811
Fax: +421 259 203 805
Email: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Strona www