Komisje Rady Miasta Drukuj Email

W RADZIE MIEJSKIEJ W KOŃSKICH KADENCJI 2014-2018 FUNCKJONUJE 5 KOMISJI STAŁYCH:

 

I. KOMISJA REWIZYJNA w składzie:

1. Radny Grzegorczyk Krzysztof – Przewodniczący Komisji.
2. Radna Borkowska Dorota – członek Komisji.
3. Radny Dajer Artur – członek Komisji.
4. Radna Galant Barbara – członek Komisji.
5. Radny Hybik Zbigniew – członek Komisji.
6. Radny Kosierkiewicz Andrzej – członek Komisji.
7. Radny Kucharski Zbigniew – członek Komisji.
8. Radny Malicki Wiesław – członek Komisji.
9. Radny Pisiałek Paweł – członek Komisji.

 

II. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I FINANSÓW w składzie:

1. Radny Kosierkiewicz Andrzej – Przewodniczący Komisji.
2. Radny Dudka Mirosław – członek Komisji.
3. Radny Hybik Zbigniew – członek Komisji.
4. Radny Kowalczyk Zbigniew – członek Komisji.
5. Radny Kozerawski Marek – członek Komisji.
6. Radny Malicki Wiesław – członek Komisji.
7. Radna Rozmus Helena – członek Komisji.
8. Radna Stefańczyk Beata – członek Komisji.
9. Radna Wiśniewska Lidia – członek.

 

III. KOMISJA PRAWA I PRAWORZĄDNOŚCI w składzie:

1. Radny Pisiałek Paweł – Przewodniczący Komisji.
2. Radny Cygankiewicz Karol – członek Komisji.
3. Radny Górecki Lucjan – członek Komisji.
4. Radny Grzegorczyk Krzysztof – członek Komisji.
5. Radny Słowik Gustaw – członek Komisji.
6. Radna Stefańczyk Beata – członek Komisji.
7. Radna Wiśniewska Lidia – członek Komisji.

 

IV. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI w składzie:

1. Radna Galant Barbara – Przewodnicząca Komisji.
2. Radny Dudka Mirosław – członek Komisji.
3. Radny Górecki Lucjan – członek Komisji.
4. Radny Kozerawski Marek – członek Komisji.
5. Radna Maciejczyk Regina – członek Komisji.
6. Radna Rozmus Helena – członek Komisji.
7. Radny Słowik Gustaw – członek Komisji.
8. Radna Wilk Teresa – członek Komisji.
9. Radna Zielińska Barbara – członek Komisji.

 

V. KOMISJA OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA w składzie:

1. Radna Maciejczyk Regina – Przewodnicząca Komisji.
2. Radna Borkowska Dorota – członek Komisji.
3. Radny Cygankiewicz Karol – członek Komisji.
4. Radny Dajer Artur – członek Komisji.
5. Radny Kucharski Zbigniew – członek Komisji.
6. Radna Wilk Teresa – członek Komisji.
7. Radna Zielińska Barbara – członek Komisji.