Aktualności arrow Urząd Miasta i Gminy arrow Wydarzenia arrow Gmina Końskie otrzymała tytuł "Samorządowy Menedżer Regionu"
Gmina Końskie otrzymała tytuł "Samorządowy Menedżer Regionu" Drukuj Email
(2012-04-23)
19 kwietni 2012r. w Narodowym Teatrze Starym im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie odbyła się Uroczysta Gala „Filary Polskiej Gospodarki” organizowana przez redakcje dziennika „Puls Biznesu” i agencje badawczą TNS Pentor.
 
 Po raz pierwszy w tym roku przeprowadzono plebiscyt wśród gmin mający na celu uhonorowanie liderów wśród jednostek samorządu terytorialnego. TNS Pentor zwrócił się do wszystkich gmin w Polsce z prośbą o wskazanie samorządów, o których można powiedzieć, że są liderami w regionie.

Gmina Końskie w tym plebiscycie zdobyła tytuł „Samorządowy Menedżer Regionu” honorowy dyplom odebrał wiceburmistrz MiG Końskie Krzysztof Jasiński. Swą obecność zaznaczył również Ernest Kruk - z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej. Wyróżnienie „Menedżer Regionu” otrzymał Burmistrz MiG Michał Cichocki.

Samorządowcy spośród gmin w danym województwie wybierali jedną - w ich ocenie lidera w regionie. Dokonując wyboru nie mogli wskazać własnej gminy. W drugim kroku również spośród wszystkich gmin w danym województwie poproszono respondentów o wskazanie samorządów gminnych z ich województwa, które są liderem pod względem takich kryteriów jak: tempo rozwoju, pozyskanie pieniędzy unijnych, wspieranie przedsiębiorców, działających na terenie danej gminy, konsolidację społeczności lokalnej.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria samorządy gminne w poszczególnych województwach wyłoniły spośród siebie gminy - liderów w województwie.

Dodatkowo przedstawiciele samorządów gminnych dokonywali oceny własnych planów inwestycyjnych określając charakter potrzeb w tym zakresie oraz możliwości i wyzwania związane z finansowaniem inwestycji. Ocenie podlegały takie obszary jak: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej. Brano pod uwagę również budowę i modernizację obiektów sportowo - rekreacyjnych, informatyzację gminy, potrzeby w zakresie budowy lub rozwój systemu zagospodarowania odpadów, czy też budownictwa komunalnego.