Aktualności arrow Urząd Miasta i Gminy arrow Wydarzenia arrow Gmina Końskie zdobyła tytuł "Gminy Roku"
Gmina Końskie zdobyła tytuł "Gminy Roku" Drukuj Email
(2012-04-16)
Laury Świętokrzyskie" zostały rozdane. Tym razem dziesięciu laureatów otrzymało nagrody wojewody świętokrzyskiego "Laur Świętokrzyski 2011". Statuetki wręczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba 12 kwietnia br. podczas gali w Hotelu Kongresowym w Kielcach.
 
W kategorii "Gmina roku" wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich zwyciężyło miasto i gmina Końskie. Statuetkę oraz dyplom osobiście odebrał burmistrz Michał Cichocki. Aby zdobyć nagrodę w tej kategorii gminy musiały pochwalić się dobrym wynikiem finansowym, znaczącym rozwojem oraz wkładem w promocję regionu. Zdaniem Kapituły Nagrody to właśnie Końskie zasłużyło na to wyróżnienie.

Burmistrz Michał Cichocki podziękował za tak prestiżową nagrodę nie ukrywając przy tym zaskoczenia. Podziękował również obecnym na gali paniom – sekretarz Emilii Kupis i skarbnik Beacie Lis za wspólnie wypracowany sukces.

W kategorii "Człowiek roku" zwyciężyła Regina Renz, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Targi Kielce otrzymały nagrodę w kategorii "Przedsiębiorstwo w regionie zatrudniające do 250 osób", natomiast wśród firm zatrudniających powyżej 250 osób nagroda trafiła do Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Fart. Za najlepszą gminę wiejską uznano gminę Kije. W kategorii "Gospodarstwo rolnicze w regionie" "Laury Świętokrzyskie" trafiły do Gospodarstwa Rolnego Michała Matuszczyka z Modliszewic i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Nowe życie" z Przezwodów. Przyznano też "Laury specjalne", które trafiły do rąk kieleckiego dewelopera i społecznika Ryszarda Grzyba oraz do właściciela firmy Vive Bertusa Servaasa. Nagrodę "Fair Play 2011" otrzymał Stanisława Hojda, dyrektor Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej.

Była to już szósta edycja konkursu, którego celem jest promowanie firm, samorządów i osób, wnoszących znaczący wkład w rozwój i promocje regionu, a także przyczyniających się do budowania pozytywnego wizerunku ziemi świętokrzyskiej w Polsce i Europie.

Nad przebiegiem eliminacji i wyborem finalistów czuwała Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk nauki, biznesu, sportu i mediów z regionu. Z grona nominowanych kapituła przedstawia wojewodzie laureatów w pięciu kategoriach, nowością w tym roku była dodatkowa kategoria Fair Play. Wojewoda Świętokrzyski przyznaje nagrodę jednej osobie lub podmiotowi w każdej z kategorii, może również zrezygnować z przyznania nagrody lub przyznać więcej niż jedną oraz, na wniosek Kapituły, może wybrać kandydata w kategorii "Laur Specjalny".