Żałoba po generale Antonim Hedzie "Szarym" Drukuj Email

W piątek, 15 lutego 2008 r., zmarł w Warszawie - w wieku 92 lat - generał Antoni Heda „Szary” - honorowy obywatel miasta Końskie, legendarny dowódca partyzancki i bohater podziemia.  Urodził się w 1916 r. w Małomierzycach k. Iłży. Był żołnierzem wojny obronnej 1939 r., trafił do niewoli sowieckiej. Po ucieczce z obozu jenieckiego wrócił w rodzinne strony, gdzie został dowódcą oddziału Armii Krajowej. Wsławił się brawurowymi akcjami, m.in. rozbiciem hitlerowskich więzień i uwolnieniem aresztowanych w Końskich, Starachowicach oraz Iłży. Oddział Hedy walczył w akcji „Burza”. Po zakończeniu wojny „Szary” nadal działał w konspiracji (w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych). W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. oddział Hedy rozbił komunistyczne więzienie w Kielcach, uwalniając kilkuset więźniów, przeważnie byłych AK-owców, aresztowanych  przez UB.  W 1948 r. został aresztowany przez UB i siedmiokrotnie skazany na karę śmierci. Został uwolniony dzięki amnestii w 1956 r. W czasie stanu wojennego został internowany. „Szary” był odznaczony wieloma medalami za zasługi wojenne, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari. Awans na generała brygady Antoni Heda otrzymał w 2006 r.

 generał Antoni Heda „Szary”

Niemal do końca swoich dni był bardzo aktywny, uczestniczył we wszystkich najważniejszych uroczystościach patriotycznych i angażował się w sprawy społeczne. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w czwartek 21 lutego o godzinie 10.30 w kościele garnizonowym w Warszawie przy ulicy Długi1ej, a uroczystość pogrzebowa na cmentarzu w Podkowie Leśnej.