Turniej Par w Brydżu Sportowym Drukuj Email

W niedzielę 17. lutego br. w Miejsko-Gminym Domu Kultury odbył się Turniej Par w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zorganizowany przez KSSR Brydż Końskie. W Turnieju wzięła udział czołówka koneckich brydżystów oraz zaproszeni goście z Warszawy i Kielc, w ogólnej liczbie 28 zawodników, którzy zasiedli przy brązowych stolikach. Karty poszły w tas. Po kilkugodzinnej, intelektualnej walce w Turnieju zwyciężyła para konecko-warszawska: Adam Łukomski i Leszek Malarczyk. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Marian Łukomski i Waldemar Wiktorowski oraz Jacek Blaszyński i Tadeusz Ślifierz.

 Burmistrz Krzysztof Obratański i Burmistrz Dariusz Kowalczyk wręczyli zwycięzcom puchary ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich.
 Burmistrz Krzysztof Obratański i Burmistrz Dariusz Kowalczyk wręczyli zwycięzcom puchary ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich. Pozostali uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody rzeczowe i upominki.