Władze Miasta i Gminy Drukuj Email
 Burmistrz
Krzysztof Obratański

pokój: 23,

sekretariat:
tel.: (41) 372-32-49
fax.: (41) 372-29-55 

Burmistrz przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 13.30-15.30


Zadania Burmistrza
 1. Burmistrz jako organ wykonawczy Gminy kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym dla pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Bezpośrednio nadzoruje działalność następujących komórek organizacyjnych:
  1. Wydziału Organizacyjnego
  2. Urzędu Stanu Cywilnego
  3. Biura Rady
  4. Referatu Zamówień Publicznych
  5. Referatu Obsługi Prawnej
  6. Samodzielnego stanowiska ds. audytu wewnętrznego
  7. Samodzielnego stanowiska ds. bhp
 3. Burmistrz jest szefem obrony cywilnej na terenie Gminy.
 
 
Zadania Sekretarza i Zasępców Burmistrza

Wykonując wyznaczone przez Burmistrza zadania, Zastępcy oraz Sekretarz zapewniają w powierzonym im zakresie, kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Urzędu a także kontrolują działalność wydziałów je realizujących.
 
 
 
 
 
Krzysztof JasińskiZ-ca Burmistrza
Krzysztof Jasiński

pokój: 26,

sekretariat:
tel.: (41) 372-32-49
fax.: (41) 372-29-55 

Z-ca Burmistrza przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 13.30-15.30

 
Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje działalność:
 1. Wydziału Spraw Obywatelskich
 2. Wydziału Edukacj
 3. Straży Miejskiej
oraz następujących gminnych jednostek organizacyjnych:
 1. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Końskich
 2. Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich
 3. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
 4. Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich
 5. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich
 6. Szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie
 
 

Z-ca Burmistrza
Marcin Zieliński

pokój: 21,

sekretariat:
tel.: (41) 372-32-49
fax.: (41) 372-29-55 

Z-ca Burmistrza przyjmuje interesantów w piątki w godzinach 13.30-15.30

 
Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje działalność:
 1. Wydziału Inwestycji
 2. Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 3. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
oraz następujących gminnych jednostek organizacyjnych:
 1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 
 
 
 
Sekretarz
Anna Głębocka

pokój: 11,

sekretariat:
tel.: (41) 372-32-49
fax.: (41) 372-29-55 


Sekretarz zapewnia: sprawne funkcjonowanie urzęd, prawidłową organizację jego pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów: bhp, ppoż., o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.
Sprawuje kontrolę nad obiegiem dokumentów w urzędzie, kompetentnym i sprawnym załatwianiem spraw wniesionych przez interesantów, w tym skarg i wniosków.
 
 
 
 Skarbnik
Beata Lis

pokój: 31,

sekretariat:
tel.: (41) 372-32-49
fax.: (41) 372-29-55 
 
Skarbnik będący głównym księgowym budżetu ma powierzone obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 
Skarbnik bezpośrednio nadzoruje działalność:
 1. Wydziału Finansowego