Edukacja Drukuj Email

..:: Przedszkola na terenie gminy Końskie

 Nazwa i adres
 Kontakt
 1 Przedszkole Samorządowe nr 1 w Końskich
26-200 Końskie, ul. Krakowska 49
 tel: 41 372-34-57
2 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Końskich
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 5 

 tel: 41 372-25-52
www.przedszkole2konskie.yoyo.pl

3 Przedszkole Samorządowe nr 3 w Końskich
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 2
 tel: 41 372-27-58
4 Przedszkole Samorządowe nr 4 w Końskich
26-200 Końskie, ul. Armii Krajowej 6 

 tel: 41 372- 90 73
www.ps4konskie.pl

5 Przedszkole Samorządowe nr 5 w Końskich
26-200 Końskie, ul. ks. Granata 6
 tel: 41 372-31-48
6 Przedszkole Samorządowe nr 7 w Końskich
26-200 Końskie, ul. 1-go Maja 5a
 tel: 41 372-22-71
www.ps7konskie.pl

 

..:: Szkoły publiczne na terenie gminy Końskie

  Nazwa i adres szkoły
Kontakt
   1 SP Nr 1 w Końskich
26-200 Końskie
ul. Armii Krajowej 2
 41 372 91 48
   2 SP Nr 2 w Końskich
26-200 Końskie
ul. Polna

41 372 31 71
www.sp2konskie.pol.pl

 3 SP w Dziebałtowie
26-200 Końskie
Dziebałtów Nowy 85
 41 372 06 02
 4 SP w Kopaninach
26-200 Końskie
Grabków 16 c
 41 372 16 76
 5 Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie
(szkoła podstawowa i przedszkole)
26-200 Końskie
Kazanów Nowy 19
 41 372 36 12
 6 SP w Modliszewicach
26-200 Końskie
Modliszewice, ul. Gasińskiego 2
 41 372 30 01
 7 Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu
(szkoła podstawowa i przedszkole)
26-200 Końskie,
Nieświń, ul. Szkolna 5,
 41 372 13 29

szkolanieswin.szkolnastrona.pl
8 Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie
(szkoła podstawowa i przedszkole)
26-200 Końskie,
Pomyków 25a
 41 372 29 70

zpopomykow.edupage.org
 9 Gimnazjum Nr 1 w Końskich
26-200 Końskie
ul. Armii Krajowej 2

 41 372 90 74
www.gim1konskie.pl

 10 Gimnazjum Nr 2 w Końskich
26-200 Końskie
ul. Partyzantów 9

 41 372 28 15
www.gim2-konskie.win.pl

 11 Zespół Szkół w Rogowie
(szkoła podstawowa i gimnazjum)
26-200 Końskie,
Rogów, ul. Kozubskiego 18 b
 41 372 57 02
 12 Zespół Szkół w Stadnickiej Woli
(szkoła podstawowa i gimnazjum)
26-200 Końskie
Stadnicka Wola 5

41 375 51 80 SP
 41 375 06 60 G
www.stadwola.w.interia.pl

 

..:: Publiczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie gminy Końskie    

  Nazwa i adres szkoły Kontakt
1 I Liceum Ogólnokształcące
26-200 Końskie
ul. Kpt. Stoińskiego 4
 41 372 31 08
www.lo1konskie.scholaris.pl
 2 II Liceum Ogólnokształcące
26-200 Końskie,
ul. Sportowa 9
 41 372 25 56
www.lo2konskie.pl
 3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
26-200 Końskie,
ul. Staszica 5
 41 372 69 41
www.zsp1konskie.com
 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
26-200 Końskie,
ul. Warszawska 53
 41 372 65 57
www.zsp2konskie.eu
 5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
26-200 Końskie
ul. Piłsudskiego 68
 41 372 34 68
www.zsp3.scholaris.pl

 

..:: Inne placówki oświatowe

 1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
26-200 Końskie, Barycz
 41 372 52 19
 2 Bursa Szkolna w Końskich
26-200 Końskie,
ul. Piłsudskiego 112
 41 372 24 34
 3 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
26-200 Końskie,
ul. Krakowska 38
 41 372 34 00