Obowiązujące dokumenty i plany Drukuj Email
..:: Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego::..

 

Lp

NAZWA PLANU

Nr uchwały o przystąpieniu

Numer i data uchwały uchwalającej

 Miejsce i data publikacji

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej

 Uchwała Nr XVI/148/2004 Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 czerwca 2004r.

Uchwała Nr XXXV/322/2006
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 czerwca

Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 207 poz. 2327 z dnia 14 sierpnia 2006r.

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica

Uchwała Nr XX/194/2004
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 09 grudnia 2004r.

Uchwała Nr VI/37/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 28 lutego 2007r.

Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 85 poz. 1323 z dnia 17 maja 2007r.

 

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej

 Uchwała Nr XXVI/250/2005 Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 27 czerwca 2005 r.

 Uchwała Nr XII/63/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 28 czerwca 2007 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 179 poz. 2557 z dnia 27 września 2007 r.

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych.

 Uchwała  Nr  XXXV/336/2006
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 10 lipca 2006 r.

 Uchwała Nr XXV/180/2008
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 września 2008 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 249 poz. 3359 z dnia 2 grudnia 2008 r.

 5.

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego

  Nr XII/64/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007r.

Nr XLVI/332/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r.

Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 44 poz. 318 z dnia 8 lutego 2010 r.

 6.

 Miejsocwy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący sołectwo Sierosławice

Nr XXXVI/341/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11.09.2006 r.

Nr XLVI/334/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r.

Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 45 poz. 319 z dnia 8 lutego 2010 r.

 7.

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Sportowej po linię kolejową

Nr XV/101/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2007 r.

Nr XLVI/335/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r.

Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego Nr 46 poz. 320 z dnia 8 lutego 2010 r.

 8

 Miejscowy plan zagopsodarowania przestrzennego obejmujący fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Browarnej, Izabelowksiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa.

 Nr XII/66/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007r

 Nr L/370/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r.

 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 108 poz. 802 z dnia 29 marca 2010 r.

 9  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, w rejonie ulicy Majora Hubala, Leśnej po ogrody działkowe.  Uchwała Nr NR XXXIII/243/2010 Rady Miejskiej w Końskichz dnia 12 lutego 2009r.  Uchwała Nr NR LX/432/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 240 poz. 2382 z dnia 24 sierpnia 2010 r.

 10  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej  Uchwała Nr XIV/88/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 września 2007r.
 Uchwała Nr NR L/371/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 15 stycznia 2010r.

 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 250 poz. 2486 z dnia 7 września 2010 r.

 11  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej  Uchwała Nr XIV/91/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 września 2007r.

 Nr LX/430/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010 r.

 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 290 poz. 2979 z dnia 3 listopada 2010 r.

 12  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej Uchwała Nr XIV/89/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 września 2007r.

Uchwała Nr NR VI/68/2011
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 19 maja 2011r.

 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 157 poz. 1792 z dnia 22 czerwca 2011 r.

 13  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej  Uchwała Nr XXXIII/318/2006
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 Uchwała IV/38/2011
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 02 marca 2011 r.

 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 150 poz. 1706 z dnia 13 czerwca 2011 r.

 14  Miejscowyplan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej  Uchwała Nr XIV/90/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 września 2007r.

Uchwała Nr IV/37/1011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 02 marca 2011r.

Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 157 poz. 1785 z dnia 22 czerwca 2011 r.

 15  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką  Uchwała Nr XIV/87/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 września 2007r.

 Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 02 marca 2011 r.

Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 157 poz. 1785 z dnia 22 czerwca 2011 r.

 16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja  Uchwała Nr XXXIII/244/2009 Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 12 lutego 2009r.
 Uchwała Nr XIII/147/2011
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 28 grudnia 2011r.
 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego poz. 1115 z dnia 12 kwietnia 2012r.
 Zmieniony uchwałą Nr XIV/163/2012 Rady miejskiej w Końskich z dnia 12 marca 2012r. Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego poz. 1226 z dnia 20 kwietnia 2012r.
 17 Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz części sołectwa Kornica  Uchwała Nr XIII/146/2011
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r.
 Uchwała Nr XXVIII/296/2013
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 20 maja 2013r.
 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego poz. 2748 z dnia 10 lipca 2013r.
 18 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice  Uchwała Nr XIII/145/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XXVII/289/2013
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 kwietnia 2013r.
 Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2747 z dnia 10 lipca 2013 r.
 19 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta  Uchwała Nr XXXVIII/274/2009 Rady Miejskiej w Końskich  z dnia 29 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr XXVII/287/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Poz. 2864 z dnia 18 lipca 2013 r.
 20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński  Uchwała Nr XLVI/331/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r Uchwała Nr XXX/307/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013 r. Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Poz. 2964 z dnia 5 sierpnia 2013 r.
 21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej  Uchwała Nr XIV/92/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 r. Uchwała Nr XXXIII/348/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013 r. Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Poz. 4028 z dnia 6 grudnia 2013 r.
 22 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego  Uchwała Nr XIV/93/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 r. Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015 r. Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Poz. 2210 z dnia 10 lipca 2015 r.