Aktualności arrow Organizacje pozarządowe
Mapa Organizacji Pozarządowych Drukuj Email
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - jest to ogół organizacji działających społecznie, organizacji prywatnych i nie nastawionych na osiągnięcie zysku.
Pozarządowe? - ponieważ są one niezależne od działalności rządu.
    Głównym celem stworzenia Mapy jest zwiększenie i upowszechnienie wiedzy o organizacjach pozarządowych. Mapa stanowi bazę informacji o tych organizacjach i może być źródłem wiedzy o nich dla mieszkańców gminy Końskie.
    Mapa ta ma służyć usprawnieniu kontaktów między samorządem a organizacjami, ale również poprawie wewnętrznych kontaktów pomiędzy organizacjami. Dzięki niej łatwiej będzie nawiązywać kontakty i zawierać porozumienia o współpracy.

Zespół opracowujący
Mapę Aktywności Lokalnej
 pdf Ankieta  

 
ORGANIZACJE UJĘTE W "MAPIE AKTYWNOŚCI"
adres: ul. Wojska Polskiego 3, 26 - 200 Końskie
tel: (41) 372-78-48 (41) 372-81-01
strona www: http://www.naszkacik.pl


Skład zarządu:
Krystyna Ziemnica- prezes
Irena Drochlińska- wiceprezes
Elżbieta Duda- wiceprezes
Romualda Szymańska- skarbnik

Zakres i formy działalności:
Stowarzyszenie organizuje spotkania urodzinowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, uczestnicy na Dzień Dziecka i na Święto Bożego Narodzenia otrzymują paczki i talony.
 


  ..:: Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Losowych "Biza - Pokonaj Zły Los" ::..
adres: ul. Gimnazjalna 19, 26 - 200 Końskie
tel / fax: (41) 372-47-67 (41)
strona www: http://www.fundacjabiza.pl
mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Skład zarządu:
Zbigniew Gut- Prezes Zarządu
Anna Maria Kacperska- Członek Zarządu
Paweł Goraj- Członek Zarządu
 
Zakres i formy działalności:
 • Niesienie pomocy poszkodowanym w wypadkach losowych, a w szczególności wypadkach drogowych.
 • Inspirowanie różnych form ofiarności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ubogich oraz środowiska emerytów i rencistów.
 • Udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom w okolicznościach uzasadnionych ich sytuacją bytową, organizowanie samopomocy środowiskowej, oświatowo - wychowawczej w zakresie prowadzenia świetlic wychowawczo - terapeutycznych oraz ognisk opiekuńczo - wychowawczych.
 • Pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej niekorzystnymi wypadkami losowymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów.
 • Pobudzanie i zagospodarowywanie aktywności osób starszych, integrowanie środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Pomoc ofiarom wypadków drogowych, katastrof. klęsk żywiołowych.
 • Doradztwo i udzielanie pomocy prawnej, medycznej, ekonomicznej osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych oraz ich rodzinom.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Ochrona praw dziecka jak i jego rodziców, niesienie im pomocy oraz doradzanie w sytuacjach tego wymagających.
 
 
 
  ..:: Związek Harcerstwa Polskiego -Komenda Hufca ::..
 
Skład zarządu:
phm. Sławomir Cichy- komendant Hufca ZHP
phm. Michał Cichocki- z-ca komendanta Hufca ZHP
phm. Agnieszka Wojcierowska- z-ca komendanta Hufca ZHP
phm. Bogusław Kowalewski- kwatermistrz Hufca ZHP


Zakres i formy działalności:
Organizacje wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności profilaktycznej wobec patologiom społecznym, prowadzenie Ośrodków Wsparcia Dziennego dla młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi.

 Do góry...

..:: Koneckie Towarzystwo Cyklistów KTC 2000 ::..

adres: ul. Jana Kiepury 3/23, 26 - 200 Końskie
tel: 691 664 612

Skład zarządu:
Jerzy Więckowski- Prezes
Radosław Róg- Z -ca Prezesa
Janusz Czerwiński- Sekretarz
Piotr Błędowski- Skarbnik

Zakres i formy działalności:
Propagowanie i rozwój kolarstwa wśród mieszkańców na terenie powiatu koneckiego.


 

..:: Koneckie Stowarzyszenie Sportowo - Rekreacyjne Brydż Końskie ::..
adres: ul. Kpt. Stoińskiego 3, 26 - 200 Końskie
tel: (41) 372-44-03 602 100 935

Skład zarządu:
Jacek Blaszyński- Prezes
Wojciech Stanula- W -ce prezes ds. finansowych
Jacek Rak- W -ce prezes ds. szkoleniowych
Waldemar Witkowski- Sekretarz

Zakres i formy działalności:
Prowadzi działalność brydżową na terenie Miasta i Gminy Końskie: z młodzieżą szkolną w dwóch grupach wiekowych: młodzicy i juniorzy, ok. 35 uczniów. Młodzież brała udział w Mistrzostwach Polski Młodzików k. Poznania, Olimpiadzie Ogólnopolskiej k. Lublina, w Mistrzostwach Makroregionu Łodzkiego, w Mistrzostwach woj. świętokrzyskiego, Festiwalu Brydżowym w Bielsku - Białej zajmując miejsca w połowie tabel klasyfikacyjnych.
z seniorami ok. 30 osób - organizując dla nich co wtorkowe turnieje. Drużyna seniorów KSSR - Brydż zdobyła drugie miejsce w III Lidze woj. Świętokrzyskiego przegrywając minimalnie awans do II Ligi.
 
 
..:: Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "Radość" ::..
 Do góry...
Jan Wojna
- Prezes Stowarzyszenia
Mariusz Słowiński- Z -ca Prezesa
Stanisław Majewski
- Z -ca Prezesa
Halina Górecka
- Skarbnik
Andrzej Ferens
- Sekretarz

Zakres i formy działalności:
Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu, prowadzi punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej oraz telefon zaufania.
 
..:: Świętokrzyski Klub "AMAZONKI" ::..
adres: ul. Partyzantów 3, 26 - 200 Końskie
tel: (41) 372-33-72 (41) 372-29-73

Skład zarządu:
Regina Maciejczyk- Przewodnicząca
Krystyna Rutkowska- Z-ca ds. kultury i oświaty
Barbara Myssura - Sakwa- Z-ca ds. finansowych

Zakres i formy działalności:
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po operacji raka piersi, profilaktyka wczesnego wykrywania, edukacja w szkołach ponadgimnazjalnych.
 
..:: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich ::..
adres: ul. Krakowska 34, 26 - 200 Końskie
tel: (41) 372-36-56 601 551 341

Skład zarządu:
Bogdan Soboń- Prezes
Krystyna Godlewska- V-ce Prezes
Maria Stanek- V-ce Prezes
Henryka Gierczyk- Skarbnik
Lidia Cieślik- Członek zarządu
Do góry...

Zakres i formy działalności:
Udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem - kształceniu, leczeniu i terapii;
Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci;
Upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, wspieranie, promowanie dziecięcej twórczości artystycznej;
Prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki i uzależnień, w szczególności alkoholizmowi i narkomanii;
Prowadzenie placówek wypoczynkowych dla dzieci w miejscu zamieszkania oraz form wyjazdowych nad morze iw góry;
Pomoc materialna dla dzieci z najuboższych rodzin;
Pomoc i opieka nad dziećmi chorymi i nieprzystosowanymi społecznie.
 
..:: Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Końskich ::..
adres: ul. Armii Krajowej 22, 26 - 200 Końskie
tel: (41) 372-66-16

Skład zarządu:
Marek Werens- Prezes
Jarosław Chmielnicki- V-ce Prezes
Henryk Pilewski- Sekretarz
Urszula Kulbicka- Skarbnik

Zakres i formy działalności:
Podstawową misją Czerwonego Krzyża jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż podejmuje przede wszystkim takie zadania jak:
 • ochrona życia i zdrowia,
 • zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,
 • praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,
 • aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,
 • budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.
 
..:: Polski Związek Niewidomych - Okręg Świętokrzyski Kielce - Koło Terenowe PZN Końskie ::..
adres: ul. Krzywa 1, 26 - 200 Końskie
tel.: (41)372-62-00 (41) 372-82-51 Do góry...

Skład zarządu:
Teresa Wróblewska- Prezes
Marian Banasik- Skarbnik
Lechosław Gołos- członek

Zakres i formy działalności:
Społeczna integracja, rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych. Reprezentuje swoich członków wobec organów państwa i administracji rządowej i terytorialnej.
 
 
..:: Miejski Klub Sportowy NEPTUN - MKS "NEPTUN" Końskie ::..
adres: ul. Warszawska 24, 26 - 200 Końskie
tel.: 502 685 053

Skład zarządu:
Lucjan Łuczyński- Prezes
Henryk Pakos- V-ce Prezes
Bogusław Jedynak- V-ce Prezes
Mirosław Leszczyński- Skarbnik

Zakres i formy działalności:
Zespół seniorów występuje w lidze okręgowej woj. Świętokrzyskiego. W klubie działa 5 grup młodzieżowych sekcji piłki nożnej oraz 2 grupy młodzieżowe piłki siatkowej kobiet. Zawodnik Łukasz Herda jest reprezentantem Polski w grupie wiekowej do lat 16. Ponadto w reprezentacji woj. Świętokrzyskiego występuje 5 zawodników naszego klubu.


..:: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej w Wąsoszu ::..
adres: Wąsosz Nowiny 57A, 26 - 200 Końskie
strona www:  Oficjalna strona 
mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel.: 41 374 23 38, 692 139 416


Skład zarządu:

Jacek Dopieralski- Prezes
Lucjan Górecki- Vice prezes
Sergiusz Gałwiaczek- sekretarz
Krzysztof Kowalski- członek Zarządu

Zakres i formy działalności:
Celem działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej jest:

 • promowanie i popularyzacja walorów turystycznych Ziemi Koneckiej poprzez szereg działań w sektorze lokalnej turystyki;
 • wspieranie wszelkich działań mających na celu rozwój w zakresie gospodarki, infrastruktury sportu, turystki, ochrony środowiska, edukacji;
 • budowa wzajemnych więzi międzyludzkich oraz rozwój świadomości obywatelskiej;

 

 

 

_