Jednostki organizacyjne gminy Drukuj Email
..:: Instytucje Kultury
 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie
  ul. Partyzantów 1
  tel (41) 372-25-05
  26-200 Końskie
  www.biblioteka.konskie.pl

 2. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich
  ul. Mieszka I 4,
  Tel (41) 372-24-78
  26-200 Końskie
  www.dkkonskie.pl


..:: Jednostki organizacyjne
 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
  ul. Armii Krajowej 22
  tel. (41) 372-79-20
  26-200 Końskie
  www.mgops-konskie.pl

 2. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich
  ul. Partyzantów 1
  tel. (41) 372-33-22

 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.
  Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E
  26-200 Końskie
  Tel. (41) 372-34-96


..:: Spółki Gminy
 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
  z siedzibą w Sielpi
  ul. Spacerowa 1
  tel. (41) 372-02-22
  Sielpia
  26-200 Końskie
  www.sielpia.pl

 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Końskich
  ul. Łazienna 8
  tel. (41) 372-34-97
  26-200 Końskie

..:: Zakłady budżetowe
 1. Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich
  ul. Warszawska 38
  Tel. (41) 372-90-60
  26-200 Końskie
  www.basen.umkonskie.pl

 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich
  ul. Partyzantów 3
  Tel (41) 372-33-72
  26-200 Końskie

 3. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
  ul. Armii Krajowej 5
  Tel. (41) 375-47-10
  26-200 Końskie
  http://www.zec.ids.pl