"LGD - U ŹRÓDEŁ" ogłasza nabór wniosków Drukuj Email
(2016-12-01)
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy ze środków w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”
 
  • w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29. roku życia.
  • w ramach przedsięwzięcia Rozwijanie działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji na stronie LGD