Obchody Święta Niepodległości Drukuj Email
(2016-11-16)
„Drogi do niepodległości” to tytuł spektaklu inaugurującego tegoroczne obchody Święta Niepodległości, który odbył się w dniu 10 listopada br. w Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie. Uczniowie tej szkoły zaprezentowali wzruszający program artystyczny, w którym znalazły między innymi znane i lubiane pieśni legionowe oraz polonez - polski taniec dworski odtańczony przez najmłodszych uczniów.
 
Ta doskonała lekcja historii została nagrodzona gromkimi brawami. Obecni na uroczystości włodarze Wicestarosta Konecki Andrzej Marek Lenart oraz Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański podkreślali w swoich przemówieniach, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że trzeba o nią dbać i ciągle ją pielęgnować. Uroczystość, w której udział wzięli również Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Końskich Marek Kozerawski, Naczelnik Wydziału Edukacji koneckiego magistratu Krystyna Milczarek poprowadziła dyrektor szkoły Jolanta Kowalczyk, a za jej przygotowanie odpowiedzialne były: Dorota Słuszniak, Krystyna Kosmal i Beata Owczarek.

W piątek 11 listopada o godz. 11:45 pod Pomnikiem Wdzięczności przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Końskich rozpoczęły się oficjalne obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na placu przed pomnikiem zgromadzili się licznie: poczty sztandarowe, samorządowcy, przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych, związków zawodowych i partii politycznych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy naszego miasta. Przybyłych gości powitał Dariusz Ogłoza Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich. Następnie zabrał głos gospodarz uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański, który powiedział: „W takich dniach bardziej niż kiedykolwiek widać jak ważną rzeczą jest skupienie się państwa, narodu, społeczeństwa wokół jednej idei - Polski niepodległej. Jest wielką radością co roku widzieć, że nie ma wyjątku od tej jedności, że to miejsce gromadzi niezależnie od zmian na zewnątrz naszego miasta, naszej gminy i powiatu wszystkich, którym ojczyzna i pamięć o niej są drogie (…). 123 lata niewoli nie mogłyby skończyć się odbudową państwa niepodległego i suwerennego gdyby nie granicząca z pewnością nadzieja, że naród, który przywiązany jest do swojej przeszłości ma prawo do snucia marzeń o przyszłości i tę przyszłość w końcu zbuduje.”

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, w którym wystąpili: Ola Malicka, Apolonia Cacek, Kasia Cuper, Marek Głąbała i Hubert Gierczyński. Na zakończenie tej części obchodów złożono pod pomnikiem okolicznościowe wiązanki i zapalono znicze. Następnie wszyscy zgromadzeni na czele z Miejską Orkiestrą Dętą oraz uczniami klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Końskich przeszli w marszowej kolumnie do Kolegiaty św. Mikołaja gdzie mszę świętą w intencji ojczyzny celebrował ks. dziekan Andrzej Zapart. Na początku mszy uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych z przedstawili patriotyczny montaż słowno-muzyczny. Młodzi wykonawcy przypomnieli, że wiara, odwaga i męstwo kolejnych pokoleń sprawiły, że nasza ojczyzna odzyskała niepodległość a Polacy wolność.
 
10 listopada
 
11 listopada