Przedsiębiorco nie daj się oszukać Drukuj Email
(2016-11-10)
W związku z licznymi zgłoszeniami od przedsiębiorców o skierowanych do nich pismach dotyczących dokonania wpłaty informujemy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.