Spotkanie w sprawie koncepcji budowy obwodnicy Końskich Drukuj Email
(2016-11-10)
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie koncepcji budowy obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP).
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 18 listopada 2016r. (piątek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej (pok. nr 18) Urzędu Miasta i Gminy w Końskich przy ul. Partyzantów 1.

Z opracowaną koncepcją można zapoznać się wcześniej na stronie internetowej urzędu www.umkonskie.pl lub w Wydziale Inwestycji UMiG (pok. nr 46).
 
Pliki: