Nabór wniosków o nieodpłatne usunięcie materiałów zawierających azbest Drukuj Email

       Burmistrz Miasta i Gminy Końskie informuje, że Gmina Końskie prowadzi nabór wniosków o nieodpłatne usunięcie materiałów zawierających azbest w ramach realizacji „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie”


W związku z tym osoby zamierzające wymienić eternitowe pokrycia dachowe lub usunąć zalegający na terenie ich posesji odpad zawierający azbest mogą składać odpowiednie wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich przy ul. Partyzantów 1 (pokój 24). Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu lub w pokoju nr 5 ( w zachodnim skrzydle pałacowym). Na pokrycie kosztów związanych z realizacją „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie”, którego koszt całkowity zadania wynosi 41 511,51 zł, w tym koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość 41 511,51 zł w roku 2016 otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokosci 50% kosztów kwalifikowanych.