Archiwum podjętych uchwał regulujących działanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj Email
Aktualizacja: 2016-09-14
 
 
Nieobowiązujące już uchwały Rady Miejskiej w Końskich tworzące system gospodarowania odpadami komunalnymi:
 
 1. Uchwała Nr XXI/236/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
 2. Uchwała Nr XXI/238/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 3. Uchwała Nr XXI/239/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (akt nieobowiązujący)
 4. Uchwała Nr XXI/240/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Uchwała Nr XXI/241/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 6. Uchwała Nr XXXII/336/2013 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXI/238/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 7. Uchwała Nr XXXVI/370/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
 8. Uchwała Nr XXXVI/371/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 9. Uchwała Nr XXXVI/372/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
 10. Uchwała Nr XLIV/456/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 11. Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVI/372/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
 12. Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
 13. Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości