Wyprawka Szkolna 2016/2017 Drukuj Email
(2016-09-06)
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 2016 r. poz. 1045), rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017.
 
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w terminie do dnia 12 września 2016 r.
 
Do pobrania: