Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok Drukuj Email
(2016-07-20)
Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Końskie to środki pieniężne, w łącznej wysokości 500 000,00 zł, wyodrębniane w ramach budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok, przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Miasta i Gminy Końskie.
 
Środki Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym, należących do zadań własnych gminy i możliwych do zrealizowania w  roku budżetowym 2017. Całkowity koszt jednego zadania nie może przekroczyć 100 000,00 zł. Zadanie musi być zgłoszone przez co najmniej 15 mieszkańców Miasta i Gminy Końskie, którzy ukończyli najpóźniej w dniu zgłoszenia 16 lat.

Zgłoszenia należy dokonywać w terminie od 20 lipca do 10 sierpnia 2016 r. na formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu: www.umkonskie.pl w zakładce „Budżet obywatelski” lub w sekretariacie Urzędu – pok. Nr 24:
1)    drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie. z dopiskiem „Budżet Obywatelski”
2)    osobiście w sekretariacie tut. Urzędu - pok. Nr 24,
3)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krzysztof Obratański