Trening powszechnego ostrzegania Drukuj Email
(2016-06-08)
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
 
Na podstawie  §10 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz.96),

informuję, że w dniach 7 – 9 czerwca 2016 roku

przeprowadzony zostanie trening powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza pk. RENEGADE-SAREX 16/I.
 
W trakcie treningu sygnał generowany będzie przez syreny alarmowe PSP, KPP, OSP lub zakładów pracy z terenu GMINY KOŃSKIE.

Celem treningu jest skuteczne zaalarmowanie ludności cywilnej po wykryciu zagrożenia oraz zapoznanie ludności z sygnałami powszechnego ostrzegania.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
/-/
Krzysztof Obratański