Kanalizacja "Starego Młyna" Drukuj Email

(2009-03-11)

Pytanie: Kiedy mieszkańcy "Starego Młyna" doczekają się kanalizacji ściekowej? Czy
będą wymieniane chodniki do Starego Młyna tak jak na każdej wylotowej  ulicy miasta? I co z obietnicami poprawy dróg  też na Starym Młynie?

Ewa Jakubowska

 

 

Odpowiedź: Przepraszam, że kazałem tak długo czekać na odpowiedź, ale to był akurat czas bardzo intensywnej pracy w końcówce przygotowania do złożenia wniosku do Funduszu Spójności, który dotyczy części Pani pytania. 27 lutego br. ten projekt, pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie" został złożony i pierwsze przetargi  - obejmujące również Stary Młyn - ogłoszone będą jeszcze w tym półroczu. Dla Starego Młyna projekt przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i dróg. Przygotowania dla całego przedsięwzięcia trwały pięć lat, objęły 28 sołectw i 9 ulic miejskich, wymagały na etapie projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych zgód ponad 11 tys. właścicieli i współwłaścicieli 7644 działek. Całość wg szacunków ma wartość ponad 200 mln PLN, dofinansowanie unijne przewidujemy w wysokości co najmniej 60%. Co do chodników do Starego Młyna ( rozumiem, że chodzi o chodniki od strony Końskich ), to ich ewentualna przebudowa pozostaje w gestii Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Pozdrawiam, Krzysztof Obratański

____________________________________________________________________

W celu usprawnienia i poprawienia kontaktu Burmistrza Krzysztofa Obratańskiego z mieszkańcami naszego miasta proponujemy Państwu dział ZAPYTAJ BURMISTRZA.
Możecie Państwo zadawać pytania dotyczące pracy urzędu, planów, problemów,
a także strategii rozwoju miasta.
  Odpowiedzi wraz z najciekawszymi pytaniami będziemy zamiszczać raz w tygodniu.