Konecka Glorietta 2016 Drukuj Email
(2016-06-02)
 
Szanowni Państwo!
 
Już po raz kolejny mam zaszczyt zaprosić Was do zgłaszania kandydatur do Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Końskie „Konecka Glorietta”.
 
Przyznanie tej nagrody ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, prawnych, organizacji i podmiotów, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej lub realizacją swoich zadań, wybitnie przyczyniają się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju gminy Końskie. Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach:
1) Kultura,
2) Sport, turystyka i rekreacja,
3) Edukacja,
4) Przedsiębiorczość,
5) Dynamiczny i gospodarczy rozwój gminy Końskie,
6) Nagroda Specjalna,
7) Nagroda Honorowa.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród określa Regulamin przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Końskie „Konecka Glorietta” dostępny poniżej.
Zgłoszenia sporządzone na odpowiednim formularzu wraz z materiałami dokumentującymi osiągnięcia kandydata należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 z dopiskiem „Konecka Glorietta”, w terminie do dnia 15 lipca 2016 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Obratański