Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert Drukuj Email
(2016-03-07)
 

OGŁOSZENIE
wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 25 stycznia 2016 r. na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)
 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii).

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

 

Nr zadania

Nazwa organizacji

Zwięzły opis projektu

Liczba przyzna
-nych punktów w ocenie merytory
-cznej

Wysokość przyznanej
na realizację zadania dotacji

1

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 3.

Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz telefonu zaufania „Niebieska Linia”, w siedzibie Klubu przy ul. Partyzantów 3.

20,6
max. 23

6.000,00 zł

2

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich, 26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Propagowanie trzeźwego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin poprzez działalność ruchu trzeźwościowego na terenie  miasta i gminy Końskie.

20,8
max. 23

15.000,00 zł

3

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość”  
26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia - Kampania Edukacyjna Radości 2016 „Nie używkom wybieram Siebie".

 

21,8
max. 23

11.250,00 zł

3

Stowarzyszenie SPINACZ, 26-200 Końskie, Koczwara 33B.

Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia - program profilaktyki uzależnień wśród koneckich uczniów "Porozmawiajmy o uzależnieniach III”.

21,4
max. 23

7.000,00 zł

5a

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Końskich,
26-200 Końskie ul. Robotnicza 2.

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze kulturalno-turystycznym - realizacja programu „W turystyce siła”.

22,8
max. 24

7.000,00 zł

5b

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich, ul. Staszica 2

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze edukacyjno-artystycznym – program "Najlepsza zabawa bez przemocy, używek i nałogów" zorganizowanie Balu Mikołajkowego dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach oraz z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

22,25
max. 24

7.000,00 zł

5c

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”
26-200 Końskie,
ul. Warszawska 38

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – sportowym „Pływanie sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu wolne od pokus” - udział zawodników klubu w Świętokrzyskiej Lidze Pływackiej, organizowanie zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Końskie oraz Świetlic Środowiskowych, zawodów pływackich "Mikołajki z Wodnikiem" dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym także zorganizowanie konkursów i turniejów profilaktycznych + zajęcia profilaktyki uzależnień.

21,0
max. 22

20.500,00 zł

5c

Miejski Klub Sportowy „Neptun” 26-200 Końskie,
ul. Sportowa 13

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – organizacja cyklu turniejów sportowych w różnych dyscyplinach dla dzieci i młodzieży szkolnej + zajęcia profilaktyki uzależnień

23,0
max. 23

34.000,00 zł

5c

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej
w Końskich,
ul. Kpt. Stoińskiego 3

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – organizacja spotkań sparingowych w ramach Programu Profilaktyki Uzależnień KSSPR – „Gram Fair!” oraz turniejów w piłce ręcznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Końskie + zajęcia profilaktyki uzależnień.

18,66
max. 19

29.000,00 zł

5c

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”, 26-200 Końskie, Stadnicka Wola 55

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – prowadzenie turniejów w cyklu jednodniowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych dla żeńskiej piłki ręcznej oraz udział w turniejach ogólnopolskich zawodników klubu, konkurs plastyczny + zajęcia profilaktyki uzależnień.

19,8
max. 20

22.000,00 zł

5c

Stowarzyszenie Sportowe Fair Play w Końskich, 
ul. Warszawska 38.

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – program „Konecka Młodzież” organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży + zajęcia profilaktyki uzależnień.

17,8
max. 18

14.500,00 zł

6

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich, ul. Staszica 2.

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Końskie.11-dniowa kolonia profilaktyczna w  Krynicy Morskiej (Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny "Bałtyk" ul. Tkaczy 11) - termin 01.08.2016r. - 11.08.2016r., ilość uczestników - 38;
8-dniowa kolonia profilaktyczna w Zawoi (Ośrodek Wypoczynkowy "Krakowianka") - termin 01.07.2016r. - 08.07.2016r., ilość uczestników - 67;
 Łączna liczba dzieci i młodzieży biorących udział w koloniach: 105.

32,0
max. 33

72.000,00 zł

Razem:

245.080,00 zł

 

Końskie, dnia 7 marca 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański