OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert Drukuj Email

 

              Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia  12 stycznia 2016 r. na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży.


Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2016  1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:


Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej


Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim w zakresie piłki nożnej

143 500 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” Końskie

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej przez Uczniowski Klub Sportowy „Akademię Piłkarską Końskie”

6 000 zł

3.

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej

168 000 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej

22 000 zł

5.

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim w zakresie piłki siatkowej

18 500 zł

6.

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”

Trenowanie pływania sposobem na podnoszenie swojej sprawności i kondycji fizycznej

30 000 zł

7.

Konecki Klub Karate Kyokushin

Trenujemy karate 2016

7 500 zł

8.

Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY

Konecki sport amatorski

13  500 zł

9.

Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury

II Turniej Sprawnościowy „Mali Mistrzowie Sportu”

500 zł


OGÓŁEM:


409 500 zł


  1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury


Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „RADOŚĆ”

Koneckie Spotkania Teatralne” – Wieczór z recitalem Mariana Opani

8 500 zł

2.

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach

Mała forma graficzna 13x18” – Wystawa Międzynarodowa

10 000 zł


OGÓŁEM:


18 500 zł


  1. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
    i młodzieży:


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży


Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Powiatowy w Końskich

Aktywne wakacje - wypoczynek
i zwiedzanie – kolonie wypoczynkowe
w Świnoujściu

12 000 zł

2.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Końskie

Kolonia Zuchowa

4 000 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”

Obóz rekreacyjno-sportowy w Augustowie

3 000 zł

4.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras

Kolonie w górach

1 000 zł


OGÓŁEM:


20 000 zł


Wykaz organizacji pozarządowych, którym nie przyznano dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznychLp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania


Uwagi

1.

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

Organizacja letniego wypoczynku
z programem sportowym dla podopiecznych Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej

Oferta odrzucona
ze względów formalnychKońskie, dnia 25 lutego 2016 r.


Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański