Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm.)

z   w   o   ł   u   j   ę

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej  Końskich, która odbędzie się

w dniu 24 lutego 2016 r. o godzinie 8.00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,
ul. Partyzantów 1 (pok.18)

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,

 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,

 

c) w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Stadnickiej Woli,

 

d) w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego „Małe Przedszkole w Rogowie” w Zespole Szkół w Rogowie,

 

e) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gabrieli Wojciechowskiej w Nieświniu, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,

 

f) w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Modliszewicach,

 

g) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Kazanowie, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

 

4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Zbigniew Kowalczyk