Podsumowanie roku sportowego 2015 Drukuj Email
(2016-01-20)
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie w związku z organizacją uroczystego podsumowania roku sportowego 2015 zaprasza kluby sportowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie sportu do zgłaszania kandydatów do wyróżnień w następujących kategoriach:
- Sportowiec Roku,
- Drużyna Roku,
- Trener Roku,
- Odkrycie Roku,
- Wydarzenie Sportowe Roku.
 
Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub w formie elektronicznej na adres: edukacja@umkonskie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2016 r.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności opis osiągnięć sportowych kandydata w roku 2015 r. oraz dane kontaktowe podmiotu dokonującego zgłoszenie.