Jubileusz koneckiego oddziału PTTK Drukuj Email

W dniu 12 grudnia br. w Klubie Osiedlowym „Kaesemek” konecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego świętował 80 - lecie swojej działalności. Na uroczystość przybyło wielu gości, w tym przedstawiciele władz samorządowych: Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich Zbigniew Kowalczyk oraz Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński.

Spotkanie rozpoczęło się wernisażem wystawy rysunków Tadeusza Śliwaka pt. „Na szlaku”. Następnie Wojciech Pasek Prezes Oddziału PTTK w Końskich pełniący rolę gospodarza uroczystości przedstawił informację dotyczącą historii stowarzyszenia w latach 1935-2015. Głównym punktem uroczystości było wręczenie instytucjom wspierającym działalność koneckiego oddziału oraz zasłużonym działaczom medali, odznaczeń i dyplomów. Wśród wyróżnionych znalazł się Urząd Miasta i Gminy w Końskich oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Starostwo Powiatowe w Końskich, którym Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie przyznał w dowód szczególnego uznania Medale PTTK „Za pomoc i współdziałanie”. Nie zabrakło oczywiście życzeń i prezentów. Przybyli na tę uroczystość goście gratulowali działaczom koneckiego oddziału PTTK dotychczasowych sukcesów, zapewniając o dalszej współpracy i wsparciu dla wszelkich inicjatyw prowadzących do rozwoju turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Koneckiej. Wiceburmistrz Krzysztof Jasiński złożył na ręce Wojciecha Paska list gratulacyjny oraz okolicznościowy upominek. Oficjalną część tego jubileuszowego spotkania zakończyła krótka prezentacja multimedialna Lecha Stachury, inaugurująca działalność „Klubu Podróżnika” przy Oddziale PTTK w Końskich.