Konkurs "Dbam o czyste powietrze" rozstrzygnięty Drukuj Email
(2015-12-09)
W dniu 27.11.2015 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pn. „Dbam o czyste powietrze” zorganizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Końskie.
 
Konkurs ten, to kolejna inicjatywa edukacyjna skierowana do najmłodszych odbiorców, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. Jego celem było zwiększenie świadomości dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczeń powietrza powstałych ze źródeł nisko emisyjnych na zdrowie człowieka oraz środowisko. Na konkurs wpłynęło łącznie 29 prac, które oceniane były w dwóch etapach edukacyjnych, tj. I etap obejmujący klasy I-III oraz II obejmujący klasy IV-VI. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie w wyborze zwycięzców. W skład komisji wchodzili: Zbigniew Skowron Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tut. Urzędu (przewodniczący), Wanda Pobocha Nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Końskich (wiceprzewodnicząca) oraz członkowie Krystyna Milczarek Naczelnik Wydziału Edukacji tut. Urzędu i Dariusz Kowalczyk Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie. Po długich dyskusjach i naradach, wybrano laureatów poszczególnych etapów.

I tak w klasach I-III:
1 miejsce zajęła Julia Jakubowska – uczennica Zespołu Szkół w Rogowie
2 miejsce zajął Krzysztof Galant – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Końskich
3 miejsce zajął Marcel Ślifierz – uczeń Zespołu Placówek Oświatowych w Nieświniu

natomiast w klasach IV-VI:
1 miejsce zajęła Nikola Wołynkiewicz – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich
2 miejsce zajęła Nina Pergoł – uczennica Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli
3 miejsce zajęła Julia Kaczmarek – uczennica Szkoły Podstawowej w Modliszewicach

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Marcin Zieliński. Na zakończenie spotkania burmistrz Marcin Zieliński podziękował uczniom za udział w konkursie a ich opiekunom za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.