Pierwsze posiedzenie koneckiej rady młodzieżowej Drukuj Email
(2015-12-08)
W dniu 25 listopada 2015 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie, która powołana została Uchwałą Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r., a jej skład osobowy Zarządzeniem Nr 413/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 9 września 2015 r. Młodzieżowa Rada pełnić będzie rolę opiniodawczą, wnioskodawczą oraz doradczą w sprawach dotyczących młodzieży.
 
W radzie znalazło się 12 przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy: Klaudia Dunajska z Gimnazjum w Rogowie, Piotr Karlikowski z Gimnazjum nr 2 w Końskich, Natalia Krakowiak z Gimnazjum nr 1 w Końskich, Kamil Krawczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, Monika Kuleta z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, Justyna Makuch z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich, Patryk Młynarczyk z Niepublicznego Gimnazjum „Awans” w Końskich, Izabela Popiel z I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich, Paweł Sosnowski z II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich, Adrian Urbański z Niepublicznego Technikum Zawodowego w Końskich, Aleksandra Wcisło z Gimnazjum w Stadnickiej Woli oraz Szymon Zapała z Niepublicznego Technikum „Awans” w Końskich.

Obrady otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański. W spotkaniu uczestniczyli także Zastępcy Burmistrza: Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Końskich Marek Kozerawski, Sekretarz Gminy Anna Głębocka, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Krystyna Milczarek, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego Krzysztof Stachera a także członkowie prezydium Rady Seniorów i dyrektorzy koneckich szkół.

Członkowie rady otrzymali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zaświadczenie o wyborze. Wyrażając nadzieję, że do nowej roli młodzi radni podejdą odpowiedzialnie, burmistrz złożył wybranym serdeczne gratulacje i życzył samych dobrych decyzji oraz pozytywnych inicjatyw. Została odczytana rota przyrzeczenia i radni złożyli uroczyste ślubowanie. Od tego momentu zaczęło funkcjonować nowe ciało samorządowe, mające swój statut, określone cele i zadania do zrealizowania.

Najważniejszym punktem tego pierwszego posiedzenia był wybór prezydium Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie. Młodzież w głosowaniu tajnym wybrała spośród siebie przewodniczącego, którym został 17-letni uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie - Skłodowskiej w Końskich Paweł Sosnowski. Jego zastępcami zostali: Izabela Popiel z I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich i Piotr Karlikowski z Gimnazjum nr 2 w Końskich. Na Sekretarza Młodzieżowej Rady wybrano Aleksandrę Wcisło z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli.

Gratulacje młodym radnym złożyli Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Końskich Marek Kozerawski oraz Przewodniczący Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie Roman Struzik, którzy zadeklarowali młodszym kolegom swoją pomoc i wsparcie.