Pierwsze posiedzenie koneckiej rady seniorów Drukuj Email
(2015-11-13)
W dniu 9 listopada 2015 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie.
 
Rada Seniorów powołana została Uchwałą Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30.06.2015 r. a jej skład osobowy Zarządzeniem Nr 408/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 7.09.2015 r. Rada ma charakter doradczy i opiniodawczy. Obecnie w Radzie zasiada 11 członków: Danuta Chwaszczyńska, Wiesław Cłapak, Stanisław Kacperski, Adam Klusek, Bogdan Kuśmierczyk, Zofia Münnich, Kazimierz Sakwa, Barbara Sekuła – Kotas, Roman Struzik, Barbara Szymczyk i Teresa Wróblewska. Dwunasta osoba reprezentować będzie Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Posiedzenie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański, który podkreślił, że powołanie Rady Seniorów było wynikiem analizy potrzeb społecznych „Chcemy abyście Państwo jako rada reprezentująca starsze pokolenie byli dla nas głosem doradczym i recenzentem, byli swego rodzaju wyznacznikiem kierunku działania, byśmy w oparciu o waszą mądrość życiową mogli lepiej spełniać oczekiwania naszych mieszkańców”.

W spotkaniu uczestniczyli również Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, Anna Głębocka Sekretarz Miasta i Gminy Końskie oraz Marek Kozerawski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Końskich.

Burmistrz Krzysztof Obratański wręczył członkom Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie zaświadczenia o wyborze. Po uroczystym ślubowaniu dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie. Pracami Rady kierować będzie Roman Struzik, który uzyskał największe poparcie. Na jego zastępców wybrano Zofię Münnich i Wiesława Cłapaka.