Podsumowanie dotychczasowych prac nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Drukuj Email
(2015-09-09)
Szanowni Mieszkańcy,
 
w dniu 17 września 2015 r. o godz. 10.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Końskich przy ul. Partyzantów 1  odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego nastąpi podsumowanie dotychczasowych prac nad projektem "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Końskie na lata 2016-2020" oraz określenie kierunków strategicznych.
 
W trakcie spotkania zostaną również zaprezentowane i omówione zgłoszone do LPR projekty. Więcej informacji na temat prowadzonych prac nad Programem znajduje się na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich pod adresem www.umkonskie.pl.

Zwracam się do Państwa - mieszkańców, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców z prośbą o udział w spotkaniu konsultacyjnym i aktywny udział w pracach nad Programem.
 
Z poważaniem,

Krzysztof Obratański
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie