XIII sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2015-09-09)
Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./
 
z w o ł u j ę
 
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 11 września 2015 r. o godzinie 9.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1
 
Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
4. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk