Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest - nabór wniosków Drukuj Email
(2015-09-04)
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie informuje, że Gmina Końskie prowadzi nabór wniosków o nieodpłatne usunięcie materiałów zawierających azbest w ramach realizacji „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie”
 
W związku z tym osoby zamierzające wymienić eternitowe pokrycia dachowe lub usunąć zalegający na terenie ich posesji odpad zawierający azbest mogą składać odpowiednie wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich przy ul. Partyzantów 1 (pokój 24).

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu lub w pokoju nr 6 ( w zachodnim skrzydle pałacowym).

Na pokrycie kosztów związanych z utylizacją tej szkodliwej substancji Gmina Końskie w 2015 r. pozyskała dotację w wysokości 59 027,00 zł, z czego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kwotę 24 305,40 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotę 34 721,60 zł.