Komunikat dla rolników dotyczący suszy Drukuj Email
(2015-08-28)
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie informuje, że w związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (długotrwały brak opadów deszczu) na podstawie raportu na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, dostępnego pod adresem http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/26/, na terenie gminy Końskie stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy.
 
W związku z powyższym powołana została gminna komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji.

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Poprawnie wypełnione i czytelnie podpisane wnioski należy składać niezwłocznie w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 pokój nr 8 (zachodnie skrzydło) w godzinach 73o – 15oo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2015.

Druki wniosków dostępne są w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz dołączone są poniżej.

Zainteresowanych Rolników prosi się o składanie kompletnych, poprawnie wypełnionych wniosków. Pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich pokój nr 8 (zachodnie skrzydło) tel. 41-372-32-49 wew. 315.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności za 2015 r. złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku braków we wniosku rolnik zostanie pod podanym we wniosku numerem telefonu wezwany do uzupełnienia.

Uwaga! Komisja Gminna może szacować straty tylko w tych uprawach, które znajdują się jeszcze na polu.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
Krzysztof Obratański
 
Do pobrania: