Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email

 Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./

z   w   o   ł   u   j   ę

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej  Końskich, która odbędzie się

w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godzinie 8.00

w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1

 

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)     zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024,

b)     zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie  na 2015 r.,

c)     zmieniającej uchwałę Nr XL/411/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi  Województwa Świętokrzyskiego,

d)     zmieniającej uchwałę Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego.

4.     Informacja w sprawie prac Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia.

5.     Zakończenie obrad.

 

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               Zbigniew Kowalczyk