Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Końskie na lata 2016-2020 Drukuj Email
(2015-09-03)
 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Końskie na lata 2016-2020 – przedłużenie terminu składania propozycji projektów do 11.09.2015 r.
 
Zaproszenie do składania propozycji projektów do „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Końskie na lata 2016-2020”
 
Szanowni Mieszkańcy,

w oparciu o proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju kryteria wyznaczenia obszaru rewitalizacji dla Lokalnych Programów Rewitalizacji dokonano analizy dla Końskich. Wymagane kryteria spełnia obszar obejmujący następujące ulice i place: Krakowska, 16-go Stycznia, Południowa, Browarna, Partyzantów, Sportowa, 1 Maja, Marszałka Piłsudskiego, Zamkowa, Kazanowska, Strażacka, Miła, Spokojna, Plac Kościuszki, Pocztowa,  Ks. Granta, Targowa,  Starowarszawska, Spółdzielcza, Łazienna, Iwo Odrowąża, Mieszka I, Warszawska (link do mapy obrazującej wyznaczony obszar ).
 
Zachęcam przedstawicieli wszystkich podmiotów chcących włączyć się w proces rewitalizacji Miasta Końskie do wypełnienia karty projektu lub projektów. Propozycje projektów (wyłącznie dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji) można przekazywać uzupełniając formularz w formie papierowej jak i elektronicznej.

Karty propozycji projektów w wersji elektronicznej (dokument programu Word) można pobrać bezpośrednio pod poniższymi linkami:
Karta przedsięwzięcia inwestycyjnego
Karta projektu socjalnego lub działań społecznych /przedsięwzięcie nieinwestycyjne/
 
Wypełnione karty należy dostarczyć na adres Urzędu Miasta i Gminy w Końskich:

ul. Partyzantów 1
26 – 200 Końskie
Pokój nr 24 (sekretariat)

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich pok. nr 41, tel. 41 372 32 49

Propozycje projektów będą przyjmowane do dnia 11 września 2015 r.
 
 
Na jakie inwestycje można będzie otrzymać dofinansowanie ?

W projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 przewidziano szereg możliwości dofinansowania przedsięwzięć z dziedziny rewitalizacji. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskają projekty realizowane na obszarach zdegradowanych, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - Priorytet inwestycyjny 9b „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich”:

  • Przebudowa, adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.  Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  • Elementem rewitalizacji mogą być również działania z zakresu kultury, które przyczynią się do poprawy spójności społecznej dzięki umożliwieniu mieszkańcom zdegradowanych obszarów lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Projekty te muszą przyczyniać się do osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez zwiększenie potencjału turystycznego.
  • Modernizacja/przebudowa dróg lokalnych jest możliwa pod warunkiem, że droga bezpośrednio przyczyni się do fizycznej, społecznej i gospodarczej rewitalizacji oraz rewitalizacji obszarów miejskich i obszarów funkcjonalnych miast.
 
 
 


 
(2015-08-06)
Zaproszenie do składania propozycji projektów do „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Końskie na lata 2016-2020”
 
Szanowni Mieszkańcy,

w oparciu o proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju kryteria wyznaczenia obszaru rewitalizacji dla Lokalnych Programów Rewitalizacji dokonano analizy dla Końskich. Wymagane kryteria spełnia obszar obejmujący następujące ulice i place: Krakowska, 16-go Stycznia, Południowa, Browarna, Partyzantów, Sportowa, 1 Maja, Marszałka Piłsudskiego, Zamkowa, Kazanowska, Strażacka, Miła, Spokojna, Plac Kościuszki, Pocztowa,  Ks. Granta, Targowa,  Starowarszawska, Spółdzielcza, Łazienna, Iwo Odrowąża, Mieszka I, Warszawska (link do mapy obrazującej wyznaczony obszar ). 
 
Zachęcam przedstawicieli wszystkich podmiotów chcących włączyć się w proces rewitalizacji Miasta Końskie do wypełnienia karty projektu lub projektów. Propozycje projektów (wyłącznie dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji) można przekazywać uzupełniając formularz w formie papierowej jak i elektronicznej.

Karty propozycji projektów w wersji elektronicznej (dokument programu Word) można pobrać bezpośrednio pod poniższymi linkami:
Karta przedsięwzięcia inwestycyjnego
Karta projektu socjalnego lub działań społecznych /przedsięwzięcie nieinwestycyjne/

Wypełnione karty należy dostarczyć na adres Urzędu Miasta i Gminy w Końskich:

ul. Partyzantów 1
26 – 200 Końskie
Pokój nr 24 (sekretariat)

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich pok. nr 41, tel. 41 372 32 49

Propozycje projektów będą przyjmowane do dnia 4 września 2015 r.


Na jakie inwestycje można będzie otrzymać dofinansowanie ?

W projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 przewidziano szereg możliwości dofinansowania przedsięwzięć z dziedziny rewitalizacji. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskają projekty realizowane na obszarach zdegradowanych, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - Priorytet inwestycyjny 9b „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich”:

  • Przebudowa, adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.  Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  • Elementem rewitalizacji mogą być również działania z zakresu kultury, które przyczynią się do poprawy spójności społecznej dzięki umożliwieniu mieszkańcom zdegradowanych obszarów lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Projekty te muszą przyczyniać się do osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez zwiększenie potencjału turystycznego.
  • Modernizacja/przebudowa dróg lokalnych jest możliwa pod warunkiem, że droga bezpośrednio przyczyni się do fizycznej, społecznej i gospodarczej rewitalizacji oraz rewitalizacji obszarów miejskich i obszarów funkcjonalnych miast.