Aktualności arrow Sport arrow Wydarzenia sportowe arrow Nabór kandydatów na członków Koneckiej Rady Sportu
Nabór kandydatów na członków Koneckiej Rady Sportu Drukuj Email
 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
 
na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.) w związku z Zarządzeniem nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Koneckiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

ogłasza nabór kandydatów na członków Koneckiej Rady Sportu
  
Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej, działające na terenie Gminy Końskie. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2015 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu). Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Udział w pracach Koneckiej Rady Sportu jest nieodpłatny. Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Wydziale Edukacji – pok. nr 3, tel. (041) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.pl lub www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY