Informacja - Wyprawka Szkolna 2015/2016 Drukuj Email

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 2015 r. poz. 938), rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok  szkolny 2015/2016.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w terminie do dnia 07.09.2015 r. Termin (zgodnie z w/w rozporządzeniem) ustalony przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, może ulec zmianie po opublikowaniu na stronie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach lub Ministerstwa Edukacji Narodowej, harmonogramu określającego realizację programu „Wyprawka Szkolna”


Do pobrania:

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka Szkolna” w 2015 r.