Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi Drukuj Email
(2015-06-16)
W dniu 2 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich odbyło się kolejne spotkanie nt. odbudowy zbiornika wodnego istniejącego na rzece Czarnej Koneckiej w Sielpi wraz z turystyczno-rekreacyjnym zagospodarowaniem jego terenu i obszaru funkcjonalnie z nim związanego.
 
Aby uatrakcyjnić obszar w obrębie zbiornika wodnego w Sielpi i umożliwić jego odbudowę już od dłuższego czasu trwają prace w kierunku realizacji tego zamierzenia.

W czerwcu 2014 r. w drodze zaproszenia do złożenia oferty cenowej wyłoniono wykonawcę prac koncepcyjnych. Wykonawcą tych prac został Instytut OZE Sp. z o.o. w Kielcach. Obecnie firma prowadzi prace związane z opracowaniem tej koncepcji. Podczas spotkania Maciej Kowalik oraz Karol Przepióra z Instytutu OZE w Kielcach przedstawili wszystkim zebranym koncepcję programowo-przestrzenną odbudowy zbiornika wodnego w Sielpi.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Krzysztof Obratański Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wraz z zastępcami: Krzysztofem Jasińskim i Marcinem Zielińskim, Przemysław Janiszewski Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrożenia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Waldemar Szkatuła Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi, Radni Rady Miejskiej w Końskich, Antoni Wiktorowicz Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kierownicy Referatów tego Wydziału wraz z pracownikami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację zadań w przyszłości.