Programy profilaktyczne Drukuj Email
(2015-06-10)
Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach informuje, że w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej można skorzystać z następujących bezpłatnych programów profilaktycznych
 
- program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) – realizowany przez wszystkich lekarzy POZ, bez skierowania. Pacjent może skorzystać z tego programu wyłącznie u lekarza, do którego jest zadeklarowany.
- program profilaktyki gruźlicy – realizowany przez pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej wobec osób zadeklarowanych na ich  listę. Programem mogą być objęcie także pacjenci, którzy sami zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ.
- program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCH) – realizowanych przez lekarzy POZ, którzy podpisali z Oddziałem stosowne umowy.

Więcej informacji oraz warunki udziału w ww. programach można znaleźć na stronie internetowej www.nfz-kielce.pl. lub pod numerem telefonu (41) 364 62 45.