Konecka Glorietta 2015 Drukuj Email
(2015-06-01)
Szanowni Mieszkańcy Gminy Końskie!
 
 Chciałbym serdecznie zaprosić do zgłaszania kandydatów do Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Końskie „Konecka Glorietta”.
 
Miniony rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń i przedsięwzięć realizowanych przez naszych mieszkańców, organizacje i instytucje, które możemy docenić składając nominację do nagrody „Konecka Glorietta”. Warto zauważać i nagradzać działania, które przyczyniają się do rozwoju naszej gminy i dzięki którym tak wiele dzieje się w obszarze przedsiębiorczości, działalności społecznej, edukacji, kultury i sportu. Mam nadzieję, że przyznanie tej nagrody przyniesie wymierne korzyści nagrodzonym, a w szczególności podniesie ich prestiż w środowisku lokalnym.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród określa Regulamin przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Końskie „Konecka Glorietta” dostępny poniżej.

Zgłoszenia sporządzone na odpowiednim formularzu należy składać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 w terminie do dnia 30 czerwca
2015 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Obratański
 
Do pobrania: