Konferencja szkoleniowa w ramach Koneckich Dni Profilaktyki Drukuj Email
(2015-05-20)
W dniu 19 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich odbyła się konferencja szkoleniowa pt.: „Mediacje skuteczną metodą rozwiązywania konfliktów w rodzinie”. Organizatorem konferencji był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich.
 
Konferencję otworzyła Agnieszka Majchrzak zastępca dyrektora MGOPS w Końskich, która przywitała wszystkich zebranych. W roli prelegentów wystąpili: Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański, mediator i Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów Jerzy Śliwa, Dziekan Staropolskiej Szkoły Wyższej i Prezes Stowarzyszenia „Mosty Porozumienia” Joanna Telus, psychoterapeutka, socjoterapeutka i coach Beata Woźniak oraz Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Końskich Bożenna Świtakowska.

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Końskie, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów, m.in. na temat budowania porozumienia w rodzinie, źródeł konfliktu czy mediacji. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Krzysztof Obratański, przedstawiając w ciekawy sposób rys historyczny Końskich w odniesieniu do tematyki spotkania. Mówił: „Konflikty tworzą historię, jeżeli czytamy o przeszłości to o wielkich wojnach, sporach, rozstrzygnięciach. Kiedy jest zgoda, historia staje się nudna i z tego punktu widzenia konflikt jest rzeczą budującą. On może mieć jednak charakter destrukcyjny, jeżeli siła konfliktu jest tak duża, że wyklucza porozumienie.

Na szczęście w historii Końskich konfliktów tego rodzaju nie było zbyt wiele. Byliśmy typową cząstką większej rodziny miast, miasteczek Polski centralnej. Konflikty odzwierciedlane były sytuacją wewnętrzną, charakterystyczną dla poszczególnych okresów historii Polski. Końskie i jego mieszkańcy uczestniczyli we wszystkich ważniejszych wydarzeniach historycznych w dziejach naszej Ojczyzny, łącznie z udziałem w spiskach powstaniach, w skutkach tych powstań, represjach popowstaniowych (…)”.

Mediator Jerzy Śliwa, podzielił się ze słuchaczami swoją wiedzą nt. mediacji jako skutecznego narzędzia w sytuacji konfliktu. Nawiązując bezpośredni kontakt z publicznością w sposób praktyczny przedstawił główne idee mediacji. Podkreślał także, że mediacja ma na celu stworzenie stronom konfliktu, warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania.

Podsumowania konferencji dokonał wiceburmistrz Krzysztof Jasiński, który pogratulował organizatorom za przygotowanie szkolenia oraz podziękował prelegentom, za wygłoszenie interesujących referatów. Nadmienił także, że konferencja odbyła się w ramach X Koneckich Dni Profilaktyki, którym w tym roku przyświeca hasło: „Rodzina Wspólną troską”.

Zwieńczeniem spotkania był występ znanego koneckiego artysty Piotra Salaty, którego koncert zachwycił publiczność do tego stopnia, że gromko domagała się piosenki na bis.