Sołtysi w gminie Końskie Drukuj Email
(2015-05-20)
W piątek 15 maja br. w restauracji Leliwa w Końskich odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń dla nowo wybranych sołtysów z terenu gminy Końskie. Tym samym reprezentanci 40 sołectw oficjalnie rozpoczęli swoją kadencję. Zaświadczenia wręczał Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański ze swoimi zastępcami Krzysztofem Jasińskim i Marcinem Zielińskim. Na uroczystości obecni byli również Lidia Wiśniewska i Marek Kozerawski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Końskich, Beata Lis Skarbnik Miasta i Gminy Końskie oraz Anna Głębocka Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
 
Mieszkańcy większości sołectw, bo aż 27 postawili na dotychczasowych przedstawicieli samorządu wiejskiego. Wśród sołtysów najdłużej piastujących swój urząd znaleźli się Józef Staniszewski (sołectwo Proćwin) - 7 kadencja, Krystyna Stolarska (sołectwo Stary Sokołów) - 6 kadencja oraz Elżbieta Szejna-Kuleta (sołectwo Niebo) i Henryk Dąbrowski (sołectwo Sworzyce) - 5 kadencja. Nestorem w gronie sołtysów jest Pani Helena Matynia (sołectwo Nałęczów), natomiast najmłodszym sołtysem został Damian Kamoda (sołectwo Nieświń).

Debiutujący w swej roli włodarze to: Marzena Wychowaniec (sołectwo Bedlno), Danuta Chwaszczyńska (sołectwo Jeżów), Bożentyna Zapała (sołectwo Koczwara), Elżbieta Piotrowska (sołectwo Kornica), Irena Wąsik (sołectwo Małachów), Damian Kamoda (sołectwo Nieświń), Stanisław Kuleta (sołectwo Nowy Dziebałtów), Krzysztof Sota (sołectwo Nowy Kazanów), Irena Pasińska (sołectwo Nowy Sokołów), Krzysztof Pałos (sołectwo Paruchy), Grzegorz Zawada (sołectwo Piła), Małgorzata Nowak (sołectwo Stary Dziebałtów) oraz Ewa Dziedzic (sołectwo Stary Kazanów).

Nie zabrakło oczywiście gratulacji i podziękowań. Sołtysi poprzedniej kadencji otrzymali z rąk burmistrzów okolicznościowe podziękowania, a 13 spośród nich, których nie wybrano na nową kadencję również drobne upominki.

Burmistrz życzył wszystkim sukcesów, wytrwałości oraz owocnej pracy na rzecz swoich sołectw, a tym samym naszej gminy.