Inauguracja X Koneckich Dni Profilaktyki Drukuj Email
(2015-04-28)
„Rodzina wspólną troską” – pod takim hasłem w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich w dniu 23.04.2015 r. odbyła się konferencja prasowa inaugurująca „X Koneckie Dni Profilaktyki”. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Zbigniew Sadorski – Sekretarz Powiatu Koneckiego, Krzysztof Jasiński – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Końskie, Tomasz Jarosz – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Końskich oraz Urszula Przygodzka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.
 
Patronat honorowy nad akcją objęli: Bogdan Soboń – Starosta Konecki, Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie oraz Dorota Łukomska – Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków.

Podczas spotkania Marcin Szyposzyński, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich poinformował, że wszystkie instytucje uczestniczące w przedsięwzięciu będą organizowały warsztaty i zajęcia na temat największych zagrożeń współczesności tj. uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i tytoniu oraz agresji i przemocy w rodzinie. Obejmą również profilaktykę chorób zakaźnych typu HIV i AIDS, problemy z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz radzenia sobie w grupie. Działania te będą kierowane do osób ze wszystkich grup wiekowych, od przedszkolaków do seniorów.

Na konferencji poruszono również zagadnienie pomocy osobom w kryzysie emocjonalnym, potrzebie racjonalnego układu wartości w rodzinie, który stanowi podstawę praworządnego społeczeństwa i państwa oraz wartością kultury w kontekście samorozwoju człowieka i autoterapii.

Zaproszono lokalne szkoły na cykl spotkań informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pracy za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nieuczciwości niektórych agencji pracy, rekrutujących chętnych do wyjazdu zarobkowego poza granicę naszego kraju.

Organizatorami tegorocznej edycji „X Koneckich Dni Profilaktyki” są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich wraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Końskich, Starostwo Powiatowe w Końskich, Urząd Miasta i Gminy w Końskich, Urząd Miejski w Stąporkowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Końskich, Komenda Powiatowa Policji w Końskich, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, Komenda 13 - 5 Hufiec Pracy w Końskich, Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Konecki”, Świętokrzyski Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Monar”, Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość”w Końskich, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich, Stowarzyszenie Klub Krzewienia Trzeźwości i Abstynencji „Nowe życie” w Stąporkowie, Ratownictwo Wodne RP Oddział Końskie oraz pedagodzy szkolni.