Badania ankietowe w Końskich Drukuj Email
(2015-04-20)
W tym i następnym tygodniu studenci Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą w mieście badania ankietowe dotyczące między innymi problemów związanych ze starzeniem się polskiego społeczeństwa. Badania polegają na odwiedzaniu wylosowanych mieszkań i zadawaniu mieszkańcom szeregu pytań zamieszczonych w kwestionariuszu.
 
Studenci wyposażeni są w imienne upoważnienia podpisane przez przedstawicieli władz uniwersyteckich oraz Burmistrza Końskich. Kierownictwo badań zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców wylosowanych mieszkań o poświęcenie kilkunastu minut i udzielenie im odpowiedzi.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z przebywającymi w mieście koordynatorkami badań: Ewą Jaźwińską – tel. 601 85 29 77 lub Agnieszką Radziwinowiczówną – tel. 669 76 57 27.

Za pomoc wszystkim mieszkańcom dziękujemy!